వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ట్రైనీ ఉద్యోగాలు అర్హత : B.Tech

211

వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ లో ట్రైనీ ఉద్యోగాలు
అర్హత : B.Tech
జీతం : 20,600/-50,500/-
చాలా మంచి అవకాశం
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..