సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అర్హత : డిగ్రీ/డిప్లొమా/B.Tech జీతం : 22,000/-60,000/-

163

సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్
అర్హత : డిగ్రీ/డిప్లొమా/B.Tech
జీతం : 22,000/-60,000/-
ఉచిత భోజనం, వసతి
చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..