రైల్వే నోటిఫికేషన్ 10th class +ITI ఉంటే చాలు ఎటువంటి పరీక్ష లేదు

295

రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ నోటిఫికేషన్
మొత్తం 2097 పోస్టులు
10th class +ITI ఉంటే చాలు
ఎటువంటి పరీక్ష లేదు
మార్కుల బట్టి ఎంపిక

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..