నిరుద్యోగులకి శుభవార్త.. RRB నోటిఫికేషన్ 35,277 ఉద్యోగాలు

146

నిరుద్యోగులకి శుభవార్త..
RRB నోటిఫికేషన్
35,277 ఉద్యోగాలు
ఇంటర్ / డిగ్రీ పాసైతే చాలు
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..