పవర్ సిస్టమ్ కార్పోరేషన్ నోటిఫికేషన్.. జీతం : 60,000/-1,80,000/-

306

పవర్ సిస్టమ్ కార్పోరేషన్ నోటిఫికేషన్
అర్హత : B.E/ B.Tech/ B.Sc
ఎటువంటి పరీక్ష లేదు
జీతం : 60,000/-1,80,000/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..