నిరుద్యోగులకు పండగలాంటి వార్త 9,335 పంచాయతీ కార్యదర్శుల పోస్టులు

258

నిరుద్యోగులకు పండగలాంటి వార్త
9,335 పంచాయతీ కార్యదర్శుల పోస్టులు
KCR తొలి సంతకం ఇదే..
పూర్తి వివరాలు మీకోసం

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..