న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు.. అర్హత : 10Th/Inter/ITI జీతం : 21,700/-

228

న్యూక్లియర్ పవర్ కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు
మొత్తం 122 పోస్టులు
అర్హత : 10Th/Inter/ITI
జీతం : 21,700/-
వెంటనే Apply చేసుకోండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..