సెంట్రల్ రైల్వే లో ఉద్యోగాలు మొత్తం 2090 పోస్టులు అర్హత : 10Th+ITI పరీక్ష లేదు..

265

సెంట్రల్ రైల్వే లో ఉద్యోగాలు
మొత్తం 2090 పోస్టులు
అర్హత : 10Th+ITI
పరీక్ష లేదు.. Only ఇంటర్వ్యూ
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..