సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్, నర్స్ ఉద్యోగాలు ఇంటర్/ డిప్లొమా / డిగ్రీ

153

సైంటిఫిక్ అసిస్టెంట్, నర్స్ ఉద్యోగాలు
ఇంటర్/ డిప్లొమా / డిగ్రీ
జీతం : 35,400/- 44,900/-
పర్మినెంట్ ఉద్యోగాలు
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..