గ్రూప్ B , గ్రూప్ C నోటిఫికేషన్ హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగాలు 8Th/టెన్త్ /డిగ్రీ పాసైతే చాలు

180

గ్రూప్ B , గ్రూప్ C నోటిఫికేషన్
హైదరాబాద్ లో ఉద్యోగాలు
8Th/టెన్త్ /డిగ్రీ పాసైతే చాలు
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు
వెంటనే Apply చేసుకోండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..