నెహ్రూ యువ కేంద్రం లో ఉద్యోగాలు మొత్తం 225 పోస్టులు అర్హత : 10th/Degree/PG

156

నెహ్రూ యువ కేంద్రం లో ఉద్యోగాలు
మొత్తం 225 పోస్టులు
అర్హత : 10th/Degree/PG
జీతం : 56,100/-1,77,500/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..