ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లో ఉద్యోగాలు 150 పోస్టులు డిగ్రీ పాసైతే చాలు

252

ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లో ఉద్యోగాలు
150 పోస్టులు
డిగ్రీ పాసైతే చాలు
జీతం : 25,000/-30,000/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..