పరీక్ష లేదు.. Interview లేదు సర్టిఫికేట్ చూసి జాబ్ జీతం : 15,000/-

258

పరీక్ష లేదు.. Interview లేదు
సర్టిఫికేట్ చూసి జాబ్
జీతం : 15,000/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి
వెంటనే Apply చేయండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..