కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలో ఉద్యోగాలు MCL నోటిఫికేషన్ అర్హత : Inter/Diploma/Degree జీతం : 31,852/-

260

కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలో ఉద్యోగాలు
MCL నోటిఫికేషన్
అర్హత : Inter/Diploma/Degree
జీతం : 31,852/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..