బ్యాంక్ జాబ్ ట్రై చేస్తున్న వారికి గుడ్ న్యూస్ స్కేల్-1 ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు

259

బ్యాంక్ జాబ్ ట్రై చేస్తున్న వారికి గుడ్ న్యూస్
స్కేల్-1 ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు
అర్హత: Degree/PG
జీతం : 65,000/-
వెంటనే Apply చేయండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..