ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో లో 1054 పోస్టులు 10th class పాసైతే చాలు జీతం : 20,200/-

283

ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో లో ఉద్యోగాలు
మొత్తం 1054 పోస్టులు
10th class పాసైతే చాలు
జీతం : 20,200/-
Rs.50/- ఫీజు
చాలా మంచి అవకాశం

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..