ఇంటర్ పాసైతే చాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ 2500 ఉద్యోగాలు

281

ఇంటర్ పాసైతే చాలు
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్
ఇండియన్ నేవీ నోటిఫికేషన్
2500 ఉద్యోగాలు
జీతం : 47,600/- 1,51,100/-

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..