ఇండియన్ నేవీ లో ఉద్యోగాలు SSC ఆఫీసర్ పోస్టులు

385

ఇండియన్ నేవీ లో ఉద్యోగాలు
SSC ఆఫీసర్ పోస్టులు
అర్హత : BE/ B.Tech
జీతం : 56,100/-2,12,400/-
వెంటనే Apply చేయండి..

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..