టెన్త్, ఇంటర్ పాసైతే చాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్

217

టెన్త్, ఇంటర్ పాసైతే చాలు
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్
ఇండియన్ నేవీ లో
స్పోర్ట్స్ కోటా ఉద్యోగాలు
జీతం : 21,700/-43,100/-

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..