ఇండియన్ నేవీ లో ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు అర్హత : Degree/PG జీతం : 69,500/-

167

ఇండియన్ నేవీ లో ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు
అర్హత : Degree/PG
జీతం : 69,500/-
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..

Indian Navy notification
53 Officers (Executive & Education Branch) Posts
Qualifications: Degree, PG (Relevant Discipline) with physical standards.

Website Link : https://gg-l.xyz/MLn349oW

PDF Link : https://gg-l.xyz/0kpVrau5