ఇంటర్ పాసైతే చాలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్

199

ఇంటర్ పాసైతే చాలు
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్
ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డులో ఉద్యోగాలు
జీతం : 47,600/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..