ఇండియన్ ఆర్మీ లో టెక్నికల్ ఉద్యోగాలు Final Year వాళ్ళు కూడా Apply చేసుకోవచ్చు

177

ఇండియన్ ఆర్మీ లో టెక్నికల్ ఉద్యోగాలు
అర్హత : Degree/B.E/B.Tech
జీతం : 56,000/-
Final Year వాళ్ళు కూడా Apply చేసుకోవచ్చు
No Exam.. Don’t miss..

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..