స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు టెక్నీషియన్ పోస్టులు అర్హత : ITI/Diploma

307

స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఉద్యోగాలు
టెక్నీషియన్ పోస్టులు
అర్హత : ITI/Diploma
జీతం : 24,110/-
వెంటనే Apply చేయండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..