గ్రూప్ I,II,III నోటిఫికేషన్ అర్హత : B.E/B.Tech/M.Tech/M.Sc/Ph.D జీతం : 56,100/-1,77,500/-

159

గ్రూప్ I,II,III నోటిఫికేషన్
అర్హత : B.E/B.Tech/M.Tech/M.Sc/Ph.D
జీతం : 56,100/-1,77,500/-
పర్మినెంట్ జాబ్స్
ఇలాంటి అవకాశం మళ్ళీ రాదు
వెంటనే Apply చేసుకోండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..