విశాఖపట్నం HSL లో ఉద్యోగాలు.. అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులు అర్హత : Degree

330

విశాఖపట్నం HSL లో ఉద్యోగాలు
అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్టులు
అర్హత : Degree
జీతం : 42,312/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..