గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ లో లెక్చరర్ ఉద్యోగాలు

227

గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీ లో లెక్చరర్ ఉద్యోగాలు
అర్హత : B.Tech/Degree/PG
జీతం : 39,100/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..