గోవా షిప్ యార్డ్ లో ఉద్యోగాలు

388

గోవా షిప్ యార్డ్ లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : SSC/ITI/Diploma/Degree/PG/CA
జీతం : 10,000/- 2,00,000/-
చాలా మంచి అవకాశం
వెంటనే Apply చేయండి

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..