ఫుడ్ సేఫ్టీ & కంట్రోల్ లో ఉద్యోగాలు మొత్తం 275 పోస్టులు

145

ఫుడ్ సేఫ్టీ & కంట్రోల్ లో ఉద్యోగాలు
మొత్తం 275 పోస్టులు
జీతం : 56,900/- 1,12,400/-
Male & Female
పర్మినెంట్ జాబ్స్

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..