హైదరాబాద్ ECIL లో ఉద్యోగాలు అర్హత : B.Tech/Diploma

188

హైదరాబాద్ ECIL లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : B.Tech/Diploma
జీతం : 23,000/-
చాలా మంచి అవకాశం
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..