సబార్డినేట్ సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు లో ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలు

163

సబార్డినేట్ సర్వీస్ సెలక్షన్ బోర్డు లో ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలు
అర్హత : B.Tech/Diploma
జీతం : 34800/-
వెంటనే Apply చేయండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..