ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ లో డిప్యూటీ ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలు

231

ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వీసెస్ లో డిప్యూటీ ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలు
అర్హత : B.Tech
జీతం : 96,110/-
చాలా మంచి అవకాశం
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..