పోస్టల్ డిపార్టుమెంట్ లో ఉద్యోగం 8th Class పాసైతే చాలు ఫీజు లేదు.. పరీక్ష లేదు..

283

పోస్టల్ డిపార్టుమెంట్ లో ఉద్యోగం
8th Class పాసైతే చాలు
ఫీజు లేదు.. పరీక్ష లేదు..
జీతం : 19900/-
వెంటనే Apply చేయండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..