ఇంటర్ పాసైతే చాలు మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాలు

169

ఇంటర్ పాసైతే చాలు
మల్టీ టాస్కింగ్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాలు
పర్మినెంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్
జీతం : 56,100/-

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..