వైజాగ్ కస్టమ్స్ హౌస్ లో ఉద్యోగాలు.. 10th Class పాసైతే చాలు జీతం : 25,500/- to 81,100/-

306

వైజాగ్ కస్టమ్స్ హౌస్ లో ఉద్యోగాలు
గ్రూప్ C పోస్టులు
10th Class పాసైతే చాలు
జీతం : 25,500/- to 81,100/-
వెంటనే Apply చేయండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..