ప్రాజెక్ట్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాలు అర్హత : Diploma/Degree/PG/Ph.D Only Interview

246

ప్రాజెక్ట్ స్టాఫ్ ఉద్యోగాలు
అర్హత : Diploma/Degree/PG/Ph.D
జీతం : 36,000/-
Only Interview
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..