కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లో ఉద్యోగాలు అర్హత : 10th + ITI జీతం : 23,000/-

190

కొచ్చిన్ షిప్ యార్డ్ లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : 10th + ITI
జీతం : 23,000/-
చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్
వెంటనే Apply చేయండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..