పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు

420

పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : 8th/ 10th/ITI/Diploma/Degree/PG
మొత్తం 142 పోస్టులు
వెంటనే Apply చేయండి..

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..