ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలు అర్హత : BE/ B.Tech జీతం : 40,000/-1,40,000/-

156

ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలు
అర్హత : BE/ B.Tech
జీతం : 40,000/-1,40,000/-
పరీక్ష లేదు.. Only ఇంటర్వ్యూ
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..