సెంట్రల్ కోల్ ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్ ట్రైనీ,ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగాలు

154

సెంట్రల్ కోల్ ఫీల్డ్స్ లిమిటెడ్ నోటిఫికేషన్
ట్రైనీ,ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగాలు
అర్హత : 10Th/Inter/Diploma
జీతం : 29,460/- 31,852/-
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..