బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ నోటిఫికేషన్ 1763 కానిస్టేబుల్ పోస్టులు

151

బోర్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ నోటిఫికేషన్
1763 కానిస్టేబుల్ పోస్టులు
అర్హత : 10Th/ITI/Diploma
జీతం : 21,700/-69,100/-
Male & Female

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..