మెట్రో రైలు కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు

245

మెట్రో రైలు కార్పొరేషన్ లో ఉద్యోగాలు
ఇంజనీర్ పోస్టులు
అర్హత : 10Th/ITI/Engg.Diploma
జీతం : 30,770/-

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..