మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లో ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలు అర్హత : BE/ B.Tech No Exam..

167

మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లో ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలు
అర్హత : BE/ B.Tech
No Exam.. Only Interview..
చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్
వెంటనే Apply చేసుకోండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..