బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో ఉద్యోగాలు.. 10Th class పాసైతే చాలు.. జీతం : 30,000/-

433

బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో ఉద్యోగాలు
10Th class పాసైతే చాలు
పరీక్ష లేదు.. Only Interview
జీతం : 30,000/-
వెంటనే Apply చేయండి

మరిన్ని వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..