ఆర్మీ నుంచి మరొక నోటిఫికేషన్.. 8000 పోస్టులు.. జీతం : 40,000/-60,000/-

232

ఆర్మీ నుంచి మరొక నోటిఫికేషన్
మొత్తం 8000 పోస్టులు
అర్హత : Degree/PG/B.Ed
జీతం : 40,000/-60,000/-
చాలా మంచి అవకాశం
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..