గ్రూప్ -II నోటిఫికేషన్ అర్హత : Degree, Diploma జీతం : 28,940/-80,930/-

239

గ్రూప్ -II నోటిఫికేషన్
అర్హత : Degree, Diploma
జీతం : 28,940/-80,930/-
చాలా మంచి అవకాశం
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..