ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరొక నోటిఫికేషన్ బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉంటే చాలు

173

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మరొక నోటిఫికేషన్
బ్యాచిలర్ డిగ్రీ ఉంటే చాలు
జీతం : 24,440/– 71,510/-
చాలా తక్కువ కాంపిటీషన్
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..