స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ 10th క్లాస్ పాసైతే చాలు

166

స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్
10th క్లాస్ పాసైతే చాలు
గవర్నమెంట్ జాబ్
జీతం : 21,230/-63,010/-

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..