జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు సొంత జిల్లా లో ఉద్యోగం

161

జూనియర్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు
సొంత జిల్లా లో ఉద్యోగం
జీతం : 16,400/– 49,870/-
అర్హత : Degree
చాలా మంచి అవకాశం

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..