ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాలు అర్హత : Inter/B.Sc. జీతం : 34,000/-

252

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యోగాలు
అర్హత : Inter/B.Sc.
జీతం : 34,000/-
కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువ
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..