ఎయిర్ ఇండియా లో RTO ఉద్యోగాలు అర్హత : Degree జీతం : 20,000/- No Exam.. Only Interview..

245

ఎయిర్ ఇండియా లో RTO ఉద్యోగాలు
అర్హత : Degree
జీతం : 20,000/-
No Exam.. Only Interview..
అస్సలు మిస్ అవ్వకండి

పూర్తి వివరాల కోసం ఈ క్రింది వీడియో ని చూడండి..